هاستینگ تجاری

توجه : تمامی سرویس های موجود در هاستینگ شرکتی به همراه ۳۰ روز گارانتی بازپرداخت وجه در صورت عدم رضایت عرضه میشوند.


 سرویس شماره یک - هزینه سالیانه 79000 تومان
•    ۵۰ مگابایت فضای وب سایت
•    ۵ اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : دو عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : دو عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۵۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه

 سرویس شماره دو - هزینه سالیانه 95000 تومان
•    ۱۵۰ مگابایت فضای وب سایت
•    ۱۰ اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : چهار عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : سه عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۱۵۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه

 سرویس شماره سه - هزینه سالیانه 148000 تومان
•    ۲۵۰ مگابایت فضای وب سایت
•    ۲۰ اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : شش عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : چهار عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۲۵۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه