هاستینگ تخصصی

توجه : تمامی سرویس های موجود در هاستینگ شرکتی به همراه ۳۰ روز گارانتی بازپرداخت وجه در صورت عدم رضایت عرضه میشوند.


سرویس شماره هفت - هزینه سالیانه 560000 تومان
•    ۵۰۰۰ مگابایت فضای وب سایت
•    نامحدود اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : نامحدود
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : هشت عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۵۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه

 سرویس شماره هشت - هزینه سالیانه 790000 تومان
•    ۱۰۰۰۰ مگابایت فضای وب سایت
•    نامحدود اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : نامحدود عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : ده عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۱۰۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه

 سرویس شماره نه - هزینه سالیانه 990000 تومان
•    ۲۰۰۰۰ مگابایت فضای وب سایت
•    نامحدود اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : نامحدود
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : بیست عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل