هاستینگ شرکتی

توجه : تمامی سرویس های موجود در هاستینگ شرکتی به همراه ۳۰ روز گارانتی بازپرداخت وجه در صورت عدم رضایت عرضه میشوند.


سرویس شماره چهار - هزینه سالیانه 208000 تومان
•    ۵۰۰ مگابایت فضای وب سایت
•    نامحدود اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : ده عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : پنج عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۵۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه

 سرویس شماره پنج - هزینه سالیانه 268000 تومان
•    ۱۰۰۰ مگابایت فضای وب سایت
•    نامحدود اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : پانزده عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : شش عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۱۰۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه

 سرویس شماره شش - هزینه سالیانه 390000 تومان
•    ۲۵۰۰ مگابایت فضای وب سایت
•    نامحدود اکانت ایمیل
•    سیستم آنتی ویروس / آنتی اسپم برای ایمیل
•    تعداد اکانت های اف.تی.پی : بیست عدد
•    تعداد زیر دامنه (ساب دامین) : هفت عدد
•    امکان استفاده از ابزار آمارگیری Smarter Stats
•    دسترسی به فایل های ثبت وقایع Raw Log Files
•    پشتیبانی از Frontpage Extentions
•    صفحه ایراد ۴۰۴ سفارشی
•    پنل مدیریت فایل
•    ۲۵۰۰۰ مگابایت ترافیک ماهیانه