انتخاب بسته مورد نظر

لطفا بسته مورد نظر را به همراه نوع دامنه دلخواه انتخاب کنید و بر روی عبارت پرداخت وجه کلیک نمایید تا به درگاه بانکی هدایت شوید.

پس از پرداخت وجه در وب سایت بانک به صفحه تکمیل اطلاعات هدایت خواهید شد. فرم تکمیل اطلاعات را با دقت تکمیل کرده و پس از ارسال جهت تایید و بازبینی اطلاعات ارسالی با ما تماس بگیرید.

جهت مشاهده مجدد امکانات بسته ها بر روی این قسمت کلیک کنید.

 

بسته پایه با دامنه پسوند IR
مبلغ دویست و بیست هزار تومان

بسته پایه با دامنه پسوند COM
مبلغ چهارصد هزار تومان

   

بسته پیشرفته با دامنه پسوند IR
مبلغ سیصد و بیست هزار تومان

بسته پیشرفته با دامنه پسوند  COM
مبلغ پانصد هزار تومان

   

بسته تخصصی با دامنه پسوند IR
مبلغ سیصد و نود هزار تومان

بسته تخصصی با دامنه پسوند COM 
مبلغ پانصد و هفتاد هزار تومان

بسته مشاورین املاک

بسته مشاورین املاک با دامنه IR